REZERWUJ
STREFA INWESTORA

Regulamin

W przypadku wystąpienia nagłej, poważnej awarii prosimy o natychmiastowy kontakt na numer alarmowy: +48 503 090 008

REGULAMIN

 1. Nasze apartamenty wynajmowane są na “doby hotelowe” dla liczby Gości określonej w rezerwacji.
 2. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00.
 3. Wszelkie bieżące uwagi, prośby, zmiany rezerwacji lub zapytania należy kierować pod numer: +48 503 090 008 od godz. 9:00 do godz. 18:00. Po godz. 18:00 ten numer pełni funkcję linii alarmowej dla spraw pilnych, należy zgłaszać na niego bezzwłocznie sprawy wymagające natychmiastowej reakcji.
 4. Nieuzasadniona interwencja poza godzinami pracy recepcji skutkuje karą 500 PLN.
 5. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych tego typu używek (również „w oknie”, w łazience itd.) oraz obecności jakichkolwiek zwierząt. Nieprzestrzeganie tych zasad skutkuje grzywną 1000 PLN lub więcej i usunięciem z apartamentu. Iqos, papierosy elektroniczne, świeczki, kadzidła również są zakazane.
 6. W apartamencie oraz na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz organizowania spotkań towarzyskich, imprez, wieczorów panieńskich oraz kawalerskich. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje grzywną 1000 PLN i usunięciem z apartamentu.
 7. W apartamencie oraz w budynku obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 8:00. Naruszenie ciszy nocnej wymuszające interwencję po godzinach pracy recepcji skutkuje karą 1000 PLN i usunięciem z apartamentu.
 8. Każda sesja zdjęciowa musi zostać potwierdzona wcześniej przez recepcję. Zastrzegamy sobie możliwość odmowy wykonania sesji oraz nałożenia opłat licencyjnych za wykorzystanie wizerunku apartamentu w celach komercyjnych.
 9. Gość powinien powiadomić recepcję o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody w apartamencie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Fragola Apartments nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów należących do Gościa. Zagubienie przedmiotu w apartamencie należy zgłosić recepcji w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od wymeldowania, odnalezione mienie przechowywane jest maksymalnie do 14 dni.
 11. Fragola Apartments nie ponosi odpowiedzialności za mandaty wystawione przez Policję lub Straż Miejską oraz za uszkodzenie/utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 12. Gość apartamentu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Pozostawienie apartamentu w stanie wykraczającym poza standardowe sprzątanie skutkuje karą finansową 300 zł lub więcej.
 13. Opuszczając apartament, Gość powinien sprawdzić zamknięcie okien oraz dokładnie zamknąć drzwi.
 14. Gość nie może przekazywać kluczy, kart i kodów do apartamentu osobom trzecim, nawet w trakcie trwania opłaconego pobytu. Zgubienie kluczy/karty dostępu do apartamentu jednoznaczne jest z pokryciem kosztów (300 PLN), należy o tym niezwłocznie poinformować recepcję.
 15. Fragola Apartments może odmówić przyjęcia lub usunąć z apartamentu Gościa, który naruszył regulamin, narusza spokój, jest pod wpływem środków odurzających lub alkoholu lub nie stosuje się do ogólno przyjętych norm społecznych.
 16. Skrócenie pobytu nie uprawnia do zwrotu środków za niewykorzystane doby.
 17. Przy rezerwacjach trwających min. 5 dni Fragola Apartments zastrzega sobie prawo do wejścia do apartamentu i wykonania obowiązkowego serwisu z częstotliwością min. 1 raz na 7 dni.
 18. Fragola Apartments zastrzega sobie prawo do wejścia do apartamentu podczas pobytu w celu wykonania działań niezbędnych do utrzymania lokalu w dobrym stanie technicznym, tj. koniecznych napraw i przeglądów.

Życzymy przyjemnego pobytu

Fragola Apartments

+48 503 090 008

chevron-down